Bóbr i tamy

Bóbr zamieszkał nad wodą

I buduje tam tamy.

Ale wielką jest szkodą,

Że nie bije w tam-tamy.

Bo czy nie brzmiałby dobrze

Taki wierszyk o bobrze,

Że gra sobie na tamie

Na potężnym tam-tamie?

Fot. 1 W. Wróblewski, Fot, 2 Tatoute, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, Wikimedia Commons

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.