Tak jakoś przedziwnie się składa,

Że goffer coś gofrów nie jada.

Wziąłby jeden z budyniem,

Lecz w podziemnej krainie

Zakupy to kłopot nie lada.

il. Autorstwa Nieznany – http://www.nps.gov/tapr/naturescience/animals-at-the-preserve.htm, Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9673619

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.