Hanzeatycki Stralsund

Nadbałtyckie miasto hanzeatyckie w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie. Uzyskało miejskie prawo lubeckie w 1234. W 2002 Stare Miasto Stralsundu i Wismaru zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

    

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.