Kaczki

(Nałęczów)

Na jeziorze w ciemnym borze

I nad strugą, wartką, długą

I nad rzeczką-ledwocieczką,

Co jest cienka jak ołówek,

Wszędzie rządzi klan krzyżówek!

Fot. Henryk Bielamowicz, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, Wikimedia Commons

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.