Krętogłów

Dobrze wiem i daję słowo,

I wszystkim tłumaczę.

– Pan krętogłów kręci głową,

Lecz nie jest krętaczem.

Fot. Martien Brand from Mariënberg, The Netherlands – 22804 Draaihals, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6724390

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.