Za regałem żyje myszka,

Twoja wierna towarzyszka

Mała ciałem, wielka duchem,

Zadowoli się okruchem.

Mysz domowa – szary stworek,

Mieszka w jednej z tycich norek,

W której sobie całe noce

Cicho piszczy i chroboce.

A gdy będziesz zły lub chory,

Myszka się wychyli z nory

I od ręki zwierz nieduży

Smutną buzię Ci rozchmurzy.

il. pngegg

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.