Polna myszarka,

Myszarka polna,

Sławna spryciarka

Mała – lecz wolna.

W norze się schowa

Skryje w łopianie.

– Bocian i sowa

Niegroźni dla niej!

il. 1https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2178344

il. 2 Vojtech.dostal – Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20633815

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.