Myszka

Czy w tym gnieździe na badylu

Mieszka ptaków parka?

– To nie ptaki, ale szara

Myszka badylarka.

Nor nie lubi, mysia postać

Dawno jej obrzydła.

Siedzi, czeka… Może w gnieździe

Wyrosną jej skrzydła?

Fot. Chris Barber – originally posted to Flickr as [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6209561

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.