Remiz

Wielu się uczonych głowi,

Wiele dzieci pyta babcie:

„Na co worek remizowi?”

Na zabawki czy na kapcie?

Może w nim zapasy składa?

Może tam gromadzi złom?

Gdy ktoś pyta, odpowiada:

„Ten woreczek to mój… dom.”

Fot. zajawki Wojsyl, CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/, Wikimedia Commons

Il. Naumann, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, Wikimedia Commons

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.