Krzyżak

Krzyżak

Krzyżak Malbork słynie w całym świecie Z murów zamku, w którym Mieszka Krzyżak nad Krzyżaki; Komtur nad komtury. O posępnym tym rycerzu Chodzą w mieście słuchy, Że przy księżycowym świetle Łowi w kątach… muchy. Cały tuzin zje, a kiszki Wciąż mu marsza grają, Bo jest...