Żetowcy

Dziś w Żarnowcu na żaglowcu

Mamy wielki Zjazd Żetowców.

Zobaczymy tutaj wnet

Wszystkich, którzy są na „żet”:

Przybył żubr spod Białowieży,

Żaba, żuczek, żółw, żołnierzyk,

Żmija z mężem i żbik z żoną.

Co na zjeździe uchwalono?

Nie wiem, bowiem żarłok z Żar

Koniec tej historii zżarł.

Il. pixabay.com

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.