Jaskółka oknówka

Jaskółka oknówka

Jaskółka oknówka Kto stosuje dietę z muszek I komary je dla zdrówka, Temu nie urośnie brzuszek. Będzie smukły jak oknówka! Uploaded by Aelwyn with the permission of the Author, who works with an expert in a bird ringing station in northern Italy (no harm was done to...