Jaskółka oknówka

Kto stosuje dietę z muszek

I komary je dla zdrówka,

Temu nie urośnie brzuszek.

Będzie smukły jak oknówka!

Uploaded by Aelwyn with the permission of the Author, who works with an expert in a bird ringing station in northern Italy (no harm was done to the animals depicted). CC BY-SA 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/,

© Copyright Władysław Wróblewski. Treści objęte prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Content Management System. Created by: Pantkowski Design.