Hanseatycki Stralsund

Hanseatycki Stralsund

Hanzeatycki Stralsund Nadbałtyckie miasto hanzeatyckie w niemieckim kraju związkowym Meklemburgia – Pomorze Przednie. Uzyskało miejskie prawo lubeckie w 1234. W 2002 Stare Miasto Stralsundu i Wismaru zostały wpisane na listę światowego dziedzictwa...